June 16, 2024

Trong cuộc sống, một câu hỏi thường được đặt ra là liệu đàn ông hay phụ nữ có ham muốn tình dục nhiều hơn. Mặc dù không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, nhưng có một số khía cạnh đáng xem xét.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *