June 16, 2024

Đôi khi, sau khi quan hệ tình dục, một số người có thể gặp phải tình trạng xuất hiện máu. Điều này có thể gây lo lắng và tạo ra nhiều câu hỏi. Vì vậy, chúng ta cần hiểu rõ hơn về nguyên nhân tại sao việc này xảy ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *