July 14, 2024

Thay đổi giao diện Command Prompt (CMD) trên hệ điều hành Windows 10 có thể làm cho trải nghiệm sử dụng trở nên thú vị hơn. Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc, phông chữ, kích thước cửa sổ và nhiều yếu tố khác của cửa sổ Command Prompt để phù hợp với sở thích cá nhân của mình. Đây là cách bạn có thể thực hiện điều đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *