May 19, 2024

Đàn ông cũng có những lo lắng riêng khi tham gia vào các hoạt động tình dục. Dưới đây là 6 nỗi sợ phổ biến mà các quý ông thường gặp phải trong quan hệ tình dục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *