July 14, 2024

Điểm G được coi là một điểm kích thích đặc biệt trên cơ thể phụ nữ, khi được kích thích sẽ mang lại cảm giác cực khoái. Thực tế, phụ nữ có tới 4 điểm G “CHẠM” khác nhau trên cơ thể, khi được chạm vào sẽ làm phụ nữ phát ra tiếng thét vì cực khoái.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *